TERAPIA KINESIOLOGY TAPING


Terapia Kinesiology Taping
to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych. Adresatem terapii może być każda osoba, u której testy wskazują na możliwość redukcji objawów.Testy dają ocenę ogólnego funkcjonowania (zaburzeń prawidłowego funkcjonowania) organizmu oraz informacje jakie obszary są zaburzone i związane z istniejącymi objawami.