REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Rehabilitacja neurologiczna stosowana jest w różnych schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego polega przede wszystkim na przywróceniu funkcji dysfunkcyjnych części ciała. Przez wykorzystywanie różnych technik terapeutycznych można pobudzać Centralny Układ Nerwowy  do regeneracji lub do zatrzymania procesu chorobowego. Bardzo wiele zależy od stanu pacjenta (wieku, systematyczności terapii,  kondycji fizycznej i psychicznej chorego, chorób współistniejących oraz przebiegu choroby) jednak zawsze trzeba być realistą i budować terapię w oparciu o małe kroki.  W naszej pracy pracujemy metodami PNF, Bobatch oraz własnym doświadczeniem. Rehabilitacja neurologiczna wskazana jest w:

  • Udarach mózgu
  • Urazach czaszkowo-mózgowych
  • Uszkodzeniach rdzenia kręgowego
  • Stwardnieniu rozsianym (SM)
  • Dystrofiach mięśniowych
  • Uszkodzeniach nerwów obwodowych
  • Innych chorób zaburzających prawidłowe funkcjonowanie Centralnego Układu Nerwowego